ISG
ISG

Kuruluşundan bugüne kadar her konuda kendini sürekli geliştiren ve ÇELKONSAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş; çelik konstrüksiyon, mekanik ve teknolojik imalat, tank, silo, perçinli çelik köprü, paslanmaz tank ve silo imalatları hizmetlerini müşterilerine sunarken insan ve çevre faktörünü gözetmektedir.

* Müşteriden sipariş talebinin alınmasından sevkiyatın tamamlanmasına kadar geçen süreçte yürüttüğü operasyonların ve destek süreçlerinin çevre boyutlarını, maruz kalınan İSG risklerini belirlemekte, boyut ve risklerin ortaya çıkmasını önlemek ve kabul edilebilir seviyeye indirebilmek amacıyla gerekli tedbirleri henüz problemle karşılaşmadan almak için çaba göstermektedir. Bu amaçla işletme bünyesinde kuralları çalışanlara benimsetmiş ve uygulamaya almıştır.

ÇELKONSAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.; üst yönetimi, yürütülen tüm faaliyetlerin çevre ve İSG yönetim programlarına uygun bir şekilde yapılması için gerekli kaynakları tahsis etmeyi ve ilgili görev ve yetkileri tanımlı hale getirmeyi politika edinmektedir. Çevre ve İSG yönetim programını sürekli geliştirmek ve iyileştirici faaliyetleri tüm personelin doğal davranışı haline getirmek ÇELKONSAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 'nin çevre ve İSG politikasının esasını oluşturmaktır.

* Toplum ve çevre ile bütünleşen bir anlayışla ÇELKONSAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İSG ve çevre politikasını tüm çalışanlarına duyurmakta ve toplumun ulaşımına açık tutmaktadır. ÇELKONSAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. çevre ve İSG politikasının temel esasları aşağıda sıralanmıştır.
* Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili tüm kanun, yönetmelik, mevzuat ve idari düzenlemelere uymak.
* ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001 İş sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerini kurmak, etkin bir şekilde uygulamak ve sürekliliğini sağlamak.
* Enerji ve doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmak.
* Kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerde çevre ve İSG kriterlerine uymak ve bu maddelerin olumsuz etkilerini kontrol altına almak.
* Kirliliği önlemek, atıkları kaynağında azaltmak ve ayrımını gerçekleştirerek maksimum geri dönüşümünü sağlamak.
* Çalışanları çevre ve İSG konusunda vereceği eğitimlerle bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve motive etmek.
* Acil durum risklerini azaltmak ve acil hallere hazırlıklı olmak.
* Kazalara neden olabilecek tehlikeli ortamların oluşmasını engellemek ve mevcut tehlikeli ortamları ortadan kaldırmak.
* Yeni yatırım ve projelerde çevre ve iş sağlığı güvenliği faktörünü göz önünde bulundurmak.
* Tedarikçilerimizi kanunlara ve ÇELKONSAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin İSGÇK Yönetim Sisteminin yöntem ve ilkelerine uymaları konusunda teşvik etmek.
* Tüm faaliyetlerimizde performansı sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.
 

Sosyal Medyada Paylaş